may I ask? kung saan na ako nagtatanong pati sa omegle... Ano meaning pag yung nakilala mo sa inter...